Problemet

Premissene for en velfungerende fastlegeordning er i endring. Situasjonen har blitt definert som uhåndterlig og arbeidsbelastningen er for stor. Vi vet at:

  • 20-30% er vikarer
  • 90% av fastleger jobber overtid
  • 4% av nyutdannede leger ønsker å bli fastlege
  • 76% av fastleger oppgir at tiden ikke strekker til
  • 67% av arbeidstiden brukes med pasient
  • 87% er selvstendig næringsdrivende

For mye tid brukes på annet enn pasienter. Fastlegene og helsesekretærene er selv ansvarlige for å drifte legekontoret, deriblant administrasjon, logistikk, økonomi, IT, personalansvar – listen er er lang. Det vil vi gjøre noe med. Smartlegen håndterer all drift knyttet til legekontoret, så legen får tid til å være lege.

Smartlegen frigjør verdifull legetid

Mindre overtid
Mindre administrasjon
Mer forutsigbar økonomi
Null personalansvar
Flere pasienter
Godt arbeidsmiljø