For mye tid brukes på annet enn pasienter. Fastlegene og helsesekretærene er selv ansvarlige for å drifte legekontoret, deriblant administrasjon, logistikk, økonomi, IT, personalansvar – listen er er lang. Det vil vi gjøre noe med. Smartlegen håndterer all drift knyttet til legekontoret, så legen får tid til å være lege.

Smartlegen drifter fastlegekontoret

Drift og administrasjon

Smartlegen er ansvarlig for drift av legekontoret, og håndterer løpende oppgaver som dukker opp. Smartlegen er bindeleddet mot andre kontaktpunkter.

HR-rådgiving

Smartlegen håndterer personalansvaret hvis ønskelig, og fungerer som en HR-rådgiver.

Økonomistyring

Smartlegen bistår med økonomistyring slik at legekontoret til enhver tid har full oversikt.

IT

Smartlegen har digitale verktøy for bla. interkontroll og kvalitetsstyring, og påser at dette til enhver tid er oppdatert.