Spørsmål & svar

Hva gjør Smartlegen?

Smartlegen overtar ansvaret for at kontoret fungerer og alt det innebærer. Smartlegen fungerer som en profesjonell drifter på samme måte som en forretningsfører i et borettslag. Vårt mål er å gjøre hverdagen lettere; vi tar oss av det administrative slik at legene og sekretærene kan fokusere på det medisinske.

Hvordan fungerer Smartlegen i praksis; hva skjer med legekontoret mitt?

Smartlegen er administrativt ansvarlig, men legene vil fortsatt eie legekontoret og inventar. Goodwill og pasientlisten vil fortsatt være tilknyttet legen, slik at legen bevarer sin autonomi, og er siste beslutningstaker. Smartlegen opptrer som et bindeledd mot leverandører, men ingen avtaler vil bli inngått eller endret uten samtykke fra legene.

Hvorfor velge Smartlegen?  

Smartlegen er eksperter på å organisere og drifte legekontor. Vi gir legene mindre administrativt ansvar, frigjort verdifull legetid og mer forutsigbar økonomi. Mens vi håndterer driften, får legene og sekretærene mer tid til pasienter og faglig fokus.

Hva koster Smartlegen?

Smartlegen utarbeider et skreddersydd tilbud til deg og ditt legekontor, og av den grunn opererer vi ikke med satte prislister. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Smartlegen drifter fastlegekontoret

Drift og administrasjon

Smartlegen er ansvarlig for drift av legekontoret, og håndterer løpende oppgaver som dukker opp. Smartlegen er bindeleddet mot andre kontaktpunkter.

HR-rådgiving

Smartlegen håndterer personalansvaret hvis ønskelig, og fungerer som en HR-rådgiver.

Økonomistyring

Smartlegen bistår med økonomistyring slik at legekontoret til enhver tid har full oversikt.

IT

Smartlegen har digitale verktøy for bla. interkontroll og kvalitetsstyring, og påser at dette til enhver tid er oppdatert.