Drift og administrasjon

Smartlegen er ansvarlig for drift av legekontoret og håndterer løpende oppgaver som dukker opp. Smartlegen er bindeleddet mot andre kontaktpunkter

HR-rådgivning

Smartlegen håndterer personal-ansvaret hvis ønskelig, og fungerer som en HR-rådgiver

Økonomi og regnskap

Smartlegen håndterer regnskap og økonomistyring

IT

Smartlegen har digitale verktøy for bla. Intern- kontroll og kvalitetsstyring, og påser at dette til enhver tid er oppdatert.