Løsningen

Vår tjeneste

Smartlegen ønsker å forenkle fastlegenes hverdag. Mye tid går til annet enn pasientrettet arbeid, og legene og helsesekretærene er selv ansvarlig for å drifte legekontoret. Det vil vi gjøre noe med.

Vårt konsept er enkelt: Smartlegen overtar de administrative oppgavene knyttet til legekontoret, så legen får tid til å være lege. Smartlegen håndterer følgende områder:

Administrasjon

Smartlegen er ansvarlig for drift av legekontoret og håndterer løpende oppgaver som dukker opp. Smartlegen er bindeleddet mot eksterne kontaktpunkter som f.eks. huseier og leverandører.

Personalansvar

Hvis ønskelig overtar Smartlegen personalansvaret, og bistår med f.eks. rekruttering og HMS.

IT

Smartlegen har digitale verktøy for bla. internkontroll og kvalitetsstyring, og påser at dette til enhver tid er oppdatert.

Økonomi

Smartlegen bistår med bla. budsjett og økonomistyring, og påser f.eks. at fakturaer og lønn betales i tide.

Hva innebærer dette?

  • Vi fjerner tidstyvene i hverdagen
  • Vi håndterer all administrasjon, drift og logistikk tilknyttet legekontoret
  • Vi overtar ansvaret for økonomi og regnskap
  • Hvis ønskelig overtar vi personalansvaret

Våre priser

Vår pakke tilpasses etter legekontorets ønske, og av den grunn opererer vi ikke med satte prislister. Smartlegen utarbeider et skreddersydd tilbud til deg og ditt legekontor.

Er du nysgjerrig på hva tjenesten innebærer eller vil du ha hjelp til å finne den beste løsningen for deg? Kontakt oss for en uforpliktende prat, så kommer vi raskt tilbake til deg.