Smartlegen
drifter legekontor

Våre tjenester

Velkommen til en enklere måte
å drive legekontor på!

Smartlegen påtar seg alt ansvar knyttet til drift
og administrasjon til en månedlig fastpris:

Administrasjon
Økonomistyring
HMS, HR, rekruttering
IT og kvalitetssikring

Om oss

Vi forstår viktigheten av å frigjøre legers tid, slik at legene kan vie seg fullt og helt til pasientbehandling.

Lurer du på noe?
Se vår Q&A!