Vi gir legen tid til
å være lege

  • Reduserer fastlegens administrasjon
  • Forenkler fastlegens rutiner og drift
  • Frigjør verdifull legetid

Smartlegen påtar seg alt ansvar knyttet til legekontorets drift og administrasjon til en månedlig fastpris

– Ingen etableringskostnad

Smartlegen drifter fastlegekontoret

  • Smartlegen er ansvarlig for drift, administrasjon og logistikk
  • Smartlegen hjelper til med økonomi og regnskap
  • Smartlegen håndterer all dialog med samarbeidspartnere og leverandører
  • Fastlegen slipper personalansvar og internkontroll

Smartlegen forenkler og forbedrer fastlegenes hverdag

Mindre overtid
Mindre administrasjon
Mer forutsigbar økonomi
Null personalansvar
Flere pasienter
Godt arbeidsmiljø

Smartlegen gjør hverdagen lettere. Vi tar oss av det administrative slik at legene og sekretærene kan fokusere på det medisinske