Vi gir legen tid til
å være lege

  • Reduserer fastlegens administrasjon
  • Forenkler fastlegens rutiner og drift
  • Frigjør verdifull legetid

Smartlegen drifter fastlegekontoret

Drift og administrasjon

Smartlegen er ansvarlig for drift av legekontoret, og håndterer løpende oppgaver som dukker opp. Smartlegen er bindeleddet mot andre kontaktpunkter.

HR-rådgiving

Smartlegen håndterer personalansvaret hvis ønskelig, og fungerer som en HR-rådgiver.

Økonomistyring

Smartlegen bistår med økonomistyring slik at legekontoret til enhver tid har full oversikt.

IT

Smartlegen har digitale verktøy for bla. interkontroll og kvalitetsstyring, og påser at dette til enhver tid er oppdatert.

Smartlegen forenkler og forbedrer
fastlegenes hverdag

Færre kontaktpunkter
Mindre administrasjon
Mer forutsigbar økonomi
Mindre personalansvar
Mer tid til pasienter
Godt arbeidsmiljø